Header Ads

Aantal prostituees in Nederland

Het is niet bekend hoeveel prostituees er in Nederland zijn. Prostituees zijn niet verplicht om zichzelf te registreren, aangezien dat een schending van hun privacy rechten zou zijn. Schattingen over hoeveel prostituees er in Nederland werkzaam zijn lopen uiteen van 10.000 tot 30.000 prostituees, zonder enige indicatie van hoe realistisch deze cijfers zijn.

Onderzoek in opdracht van de gemeenten heeft gemeenten gevraagd om een schatting te maken hoeveel prostituees er in hun gemeenten werkzaam zijn. Het totaal geschatte aantal prostituees van de gemeenten kwam uit op 10.500 prostituees, waarvan het merendeel werkzaam zou zijn in de vergunde prostitutie.
Bron: WODC Onderzoek 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitite

Onderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid ontdekte echter dat er op één dag met maar liefst 8.685 unieke telefoonnummers online op websites wordt geadverteerd voor prostitutie, in een poging om de omvang van illegale prostitutie in Nederland in te kunnen schatten. De unieke telefoonnummers zijn echter een combinatie van zowel vergunde, onvergunde als illegale prostitutie, maar onbekend is hoeveel van ieder het betreft.

Toch zijn het aantal unieke telefoonnummers waarmee op één dag online geadverteerd wordt veel meer nummers dan dat er vergunde prostitutiebedrijven zijn die online zouden adverteren, alsmede onvergunde bedrijven en het totaal geschatte illegaal werkende prostituees door gemeenten in Nederland.
Bron: WODC Onderzoek 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitite

Als het totaal aantal geschatte prostituees door gemeenten met het aantal uniek adverterende telefoonnummers online wordt gecombineerd, zou dit een realistischer indicatie geven van het totaal aantal werkzame prostituees in Nederland.

Het resultaat hiervan laat zien dat de grootste groep prostituees vermoedelijke illegaal werkt, terwijl een andere grote groep vergund werkt. Slechts een kleine groep prostituees werkt onvergund maar wel legaal. Het totaal geschatte aantal prostituees zou hiermee neerkomen rond de 17.000 prostituees in Nederland.

Geen opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Blogger.