Header Ads

Leeftijd en geslacht van prostituees in Nederland


Hoeveel prostituees er werkzaam zijn in Nederland is onbekend. Schattingen lopen uiteen van 10.000 tot 30.000 prostituees. Onderzoek in opdracht van de overheid echter onder 363 prostituees laat echter zien dat het overgrote deel van de prostituees in Nederland vrouw zijn, een klein deel man en nog een kleiner deel transgender.
Bron: WODC onderzoek 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het onderzoek onder prostituees laat zien dat de grootste groep prostituees tussen de 21-29 jaar oud is, snel gevolgd door een groep tussen de 30-39 jaar en 40-49 jaar. Slechts een klein deel van de prostituees zijn tussen de 18-20 jaar. In de meeste prostitutievormen is de leeftijd tussen de 30-39 jaar oud. Raamprostituees en escorts zijn doorgaans wat jonger, tussen de 21-29 jaar, en prostituees werkzaam in erotische massagesalons of thuis zijn doorgaans wat ouder, tussen de 40-49 jaar.
Bron: WODC onderzoek 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie

De gemiddelde leeftijd waarop prostituees in Nederland in de prostitutie zijn begonnen is 28 jaar. Raamprostituees beginnen het vroegst, gemiddeld op 25 jarige leeftijd. Prostituees in erotische massagesalons doorgaans het laatst, rond de 36 jaar gemiddeld.

Bron: WODC onderzoek 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Slechts 4% van de prostituees in Nederland is onder de 18 begonnen in de prostitutie, met 14 jaar als jongste leeftijd die genoemd werd. De oudste leeftijd waarop een prostituee begon in de prostitutie was 58 jaar oud. De meeste prostituees beginnen in de prostitutie tussen 21 en 30 jaar oud.

Bron: WODC onderzoek 2014, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geen opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Blogger.