Header Ads

Slachtoffers mensenhandel in de prostitutie rapporteren

Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie in Nederland worden door diverse instanties en organisaties, alsmede de politie en de Koninklijke Marechaussee gerapporteerd. De politie is hierbij verantwoordelijk voor het grootste deel van de meldingen. In de afgelopen vijf jaar waren zij verantwoordelijk voor meer dan 62% van de meldingen van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie.

Bij meer dan 60% van de meldingen van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie is echter niet vermeld en daardoor onbekend wat voor prostitutie het betrof. De grootste groep waarvan dat wel bekend is, kwam uit de thuisprostitutie, wat vaak een illegale vorm van prostitutie in Nederland betreft.

De meeste meldingen van vermoedelijke slachtoffers in de prostitutie van de afgelopen vijf jaar komen uit de regio van Rotterdam. Andere regio's waar veel vermoedelijke slachtoffers vandaan komen zijn Oost-Brabant en Den Haag. Opvallend is dat Amsterdam in de middenmoot zit qua het aantal vermoedelijke slachtoffers in de prostitutie, ondanks het feit dat volgens de gemeente zelf ongeveer een kwart van alle prostituees in Nederland werkzaam zou moeten zijn in Amsterdam. Dat terwijl het aantal vermoedelijke slachtoffers in Amsterdam slechts 8% is van alle vermoedens in Nederland.

In sommige regio's zijn de meldingen beter dan in andere regio's. Zo is bijvoorbeeld in de regio Oost-Brabant bij ruim 80% van de meldingen niet bekend om wat voor prostitutie het gaat. Terwijl andere regio's, zoals Den Haag bijvoorbeeld, veel van slechts één type prostitutie melden, in dit geval raamprostitutie, maar daarmee direct ook de verantwoordelijk zijn voor verreweg de meeste meldingen uit de raamprostitutie. Opvallend genoeg kwamen er uit Amsterdam slechts 2 meldingen van vermoedelijke slachtoffers in de raamprostitutie in de afgelopen vijf jaar.

Geen opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Blogger.