Header Ads

Mensenhandel in de prostitutie in Nederland

Prostitutie wordt vaak geassocieerd met mensenhandel, toch weten we niet exact hoeveel slachtoffers van mensenhandel er in de prostitutie zijn in Nederland. Er zijn veel wilde schattingen over het aantal slachtoffers, maar deze zijn vrijwel altijd gebaseerd op puur nattevingerwerk en niet op enig onderzoek.

Om toch enige indicatie te krijgen over de omvang van mensenhandel heeft de Nederlandse overheid een Nationaal Rapporteur Mensenhandel in het leven geroepen. De Nationaal Rapporteur verzameld data van CoMensha, die alle registraties van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel verzameld van officiële instanties, zoals de politie en de KMar, alsmede vele hulp- en anti-mensenhandel organisaties.

De registraties die CoMensha verzameld vormen de basis voor de jaarlijkse rapportages van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, om aan de overheid te rapporteren over de omvang van 'vermoedelijke' slachtoffers van mensenhandel in Nederland, om enige indicatie te geven over de omvang van dit probleem. Vermoedelijke slachtoffers zijn niet per definitie daadwerkelijk ook allemaal slachtoffer, het zijn slechts mensen waarvan er lichte vermoedens bestaan dat ze wellicht slachtoffer zijn volgens de registrerende organisatie.

Het aantal 'vermoedelijke' slachtoffers in Nederland is flink gegroeid sinds 2005. Dit komt echter ook deels doordat de definitie van mensenhandel in Nederland is aangepast. Voor 2005 werd mensenhandel alleen gedefinieerd als het uitbuiting of dwang in de prostitutie betrof, vanaf 2005 gaat het om iedere vorm van uitbuiting of dwangarbeid in alle vormen in Nederland en niet louter meer alleen in de prostitutie.

Rond 2010 is het aantal 'vermoedelijke' slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie plots enorm toegenomen. Het is echter onwaarschijnlijk volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat deze sterke stijging het gevolg is van een toename in mensenhandel. Een logischere verklaring zou zijn dat er simpelweg meer aandacht is voor dit probleem, waardoor er meer geregistreerd wordt.

Alhoewel het aantal vermoedelijke slachtoffers erg hoog lijkt, in vergelijking tot het totaal aantal geschatte werkzame prostituees in Nederland zou dit slechts neerkomen op ergens tussen de 8% en 3% van alle prostituees. Aangezien het echter onbekend is hoeveel prostituees er precies in Nederland werkzaam zijn, hebben we de 827 vermoedelijke slachtoffers in de prostitutie uit 2015 eens in grafieken gezet met een totaal aantal prostituees variërend van 10.000 tot maximaal 30.000 prostituees ter vergelijking.

Dus ondanks het feit dat het totaal aantal vermoedelijke slachtoffers erg hoog lijkt, en ieder slachtoffer er natuurlijk één teveel is, vergeleken met het totaal aantal prostituees in Nederland is het slechts een heel klein deel.

Een interessante ontwikkeling in het melden van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie, is de stijging in het aantal meldingen van de Koninklijke Marechaussee (KMar) sinds 2012. De meeste meldingen van de KMar betreffen namelijke meldingen van bestandsdeel sub 3 van de mensenhandel wet. Dit bestandsdeel van de wet is uitzonderlijk omdat deze niet enige vorm van uitbuiting of dwang vereist, maar hulp bij het migreren van een prostituee an sich als mensenhandel ziet.

Maar een recente uitspraak van de Hoge Raad in Nederland heeft bepaald dat ondanks het feit dat dwang en uitbuiting niet letterlijk vermeld worden in dit bestandsdeel van de mensenhandel wet, het wel geïmpliceerd wordt, en dus wel een vereiste is om als mensenhandel gezien te worden. Het is dus zeer aannemelijk dat de meldingen van de KMar geen slachtoffers van mensenhandel betreffen, maar louter prostituees die hulp hebben ontvangen bij het migreren. Daarom specificeert de Nationaal Rapporteur deze meldingen ook apart, aangezien ze nu volgens de Hoge Raad geen slachtoffers zouden zijn, omdat er geen sprake is van dwang of uitbuiting.

Geen opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Blogger.